Konstrundagislavedgnosjo konstrunda konstrundagislavedgnosjö gislaved gnosjö konstrundan konst

Konstrunda

Gislaved - Gnosjö

”En konstrunda för konstnärer med anknytning till Gislaved och Gnosjö kommuner.”

KONSTRUNDAN 2022

Konstrunda Gislaved - Gnosjö 2022, 23-24 April

I år kommer vi öppna Samlingsutställningen redan den 15:e april,


15 - 24 April öppnas Samlingsutställningen

Tid: kl. 11.00 och pågår fram till den 24 april kl. 16.00

Plats: Gislaveds Konsthall, Bruksmagasinet, Anderstorpsvägen 3

Fri entré, Mycket Välkomna!


23 - 24 April öppnas Konstrundan med ateljéer i Gislaved och Gnosjö kommuner för besökare. Tid: kl 10.00 – 16.00

Plats: Konstrundan hos konstnärerna.

Fri entré, Mycket Välkomna!


ÖPPETTIDER

Samlingsutställningen öppnar den 15:e April,

kl. 11.00 och pågår fram till den 24 April kl. 16.00

Gislaveds Konsthall, Bruksmagasinet, Anderstorpsvägen 3


Hos konstnärerna 23 - 24 april kl 10.00 – 16.00

Fri entré


Mycket Välkomna!


Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen Konstrundan Gislaved Gnosjö KommunerVälkommen till Konstrundan 2022!

Klicka här för att ladda ner 2022 Postern...

Klicka här för att ladda ner 2022 Broschyren...

Karta till 2022 Konstrundan!Mer information hittar du på:

Facebook: Konstrundan Gislaved Gnosjö

Instagram: konstrunda.gislaved.gnosjo

www.konstrundagislavedgnosjo.se

Konstrunda

Gislaved - Gnosjö 2022

”En konstrunda för konstnärer med anknytning till Gislaved och Gnosjö kommuner.”

Välkommen till i Konstrundan 2022!


23 - 24 April öppnas ateljéer och gemensamma

utställningar i Gislaved och Gnosjö kommuner upp för besökare.

Välkommen!


ÖPPETTIDER

Hos konstnärerna 23 - 24 April kl 10.00 – 16.00


Samlingsutställningen öppnar redan den 15:e April,

kl. 11.00 och pågår fram till den 24 April kl. 16.00

Gislaveds Konsthall, Bruksmagasinet, Anderstorpsvägen 3

Fri entré


Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen Konstrundan Gislaved Gnosjö Kommuner


Inspiration | mångfald | gemenskap | nätverkande

Konstrundan för er konstnärer som är anknutna till Gislaved och Gnosjö

Tidigare Konstrundor

Konstrundan 2021

KONSTRUNDAN 2021 BLEV AV!

Konstrundan genomfördes helgen 10-11 april 2021 med samlingsutställning mellan 6-11 april.


Bilder ifrån Konstrundan 2021 kan ni se här...


Arrangemangen genomfördes i enlighet med de rådande restriktionerna och med särskilda satsningar för att låta publiken och konsten mötas på ett öppet men säkert sätt.

Samlingsutställningen på glashuset som arrangerades med stöd av Gislaveds konsthall fick ett förlängt öppethållande vilket bidrog till att minska publiktrycket och utställarkartan trycktes i Västboandan som distribueras till alla hushåll i Gnosjö och Gislaved.

Konstrundan blev därmed tillgängligare, kanske öppnare, men också säkrare så.


Totalt medverkade 33 konstnärer, alla representerade i samlingsutställningen och med egna eller gemensamma utställningar runt nejden, i hem, ateljéer, bibliotek och tillfälliga lokaler.

Besökssiffrorna kan inte mäta sig med tidigare år, men det var ju inte heller meningen.


Här några exempel att (givet omständigheterna) vara stolta över:

Besöksstatistik:

277 besökare i Glashuset på Konstrundan 2021.

Gruppen Konstfabrikens besökare i Konsthallen 185 st

Strandudden 224 st

Gummifabriken, Gislaved 185 st

Brogatan, Anderstorp 100 st


Det viktigaste med konstrundan är dock att visa upp den fantastiska konst som skapas i vårt område och vi har bla visat alla verk av de medverkande konstnärerna bla här på Hemsidan / Instagram / Facebook


Följ oss för spännande verk och uppdateringar!

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen Konstrundan Gislaved Gnosjö Kommuner

Konstrundan 2020 fick vi ställa in/flytta till 2021

Efter mycket övervägande enades styrelsen om att man tyvärr måste ställa in/flytta 2020 års Konstrunda.

Eftersom en stor del utav vår målgrupp är i riskgruppen vill vi inte riskera att föra smittan vidare.

Vi hoppas på förståelse för detta. Eftersom vi planerar att återkomma nästa år hoppas vi att du vill delta på konstrundan 2021.

Mer information har skickats ut till alla anmälda.

Vi beklagar verkligen detta men det känns tyvärr som det enda rätta för tillfället.

Hälsningar


Styrelsen Konstrundan Gislaved Gnosjö Kommuner.

Konstrunda 2019

3-4 April 2019

Lyckat arrangemang... Några bilder ifrån Konstrundan

Konstrunda 2018

April 2018

Lyckat arrangemang...


Frågor?

Kontakta oss gärna

Fråga oss gärna mer om Konstrundan!

Konstrundagislavedgnosjo